Pod Pekařkou 107/1
140 00 Praha 4 Podolí

PLÁNOVÁNÍ

Ještě před samotnou výstavbou dbáme na to, abychom dovedli komunikaci s investorem do stádia, kdy je co nejvíc detailů projektu vyjasněno. To následně zjednodušuje a urychluje samotný proces výstavby a minimalizuje náklady nad rámec rozpočtu. Před zahájením stavby je vždy oboustranně schválen rozpočet a podepsána smlouva o dílo, která jasně a stručně vymezuje vztahy mezi investorem a dodavatelem.

Domato s.r.o.