Pod Pekařkou 107/1
140 00 Praha 4 Podolí

VÝSTAVBA

Vlastními silami a prostředky zabezpečujeme páteřní procesy na stavbě, s čím se spojuje výrazná flexibilita a spolehlivost. Disponujeme skladovacími prostory, moderním strojovým a ručním nářadím a automobilovým parkem pro zajištění bezproblémových dodávek materiálu a pracovníků na staveniště.Spolupracujeme s ověřenými odborníky na specializované práce a dbáme na ekologickou likvidaci veškerého, nejen stavebního odpadu.

Domato s.r.o.